Luis Figo vs. Raúl

4 Votes
4%
4%
92 Votes
96%
to add your take on this matchup.