Marco Van Basten vs. Diego Maradona

6 Votes
27%
27%
16 Votes
73%
to add your take on this matchup.