Marco Van Basten vs. Diego Maradona

7 Votes
29%
29%
17 Votes
71%
to add your take on this matchup.