Marco Van Basten vs. Eusebio

9 Votes
41%
41%
13 Votes
59%
to add your take on this matchup.