Marco Van Basten vs. Eusebio

9 Votes
45%
45%
11 Votes
55%
to add your take on this matchup.