Marco Van Basten vs. Fabio Cannavaro

49 Votes
72%
72%
19 Votes
28%
to add your take on this matchup.