Marco Van Basten vs. Hristo Stoichkov

31 Votes
48%
48%
33 Votes
52%
to add your take on this matchup.