Peg Bundy vs. Gloria Delgado-Pritchett

3 Votes
75%
75%
1 Vote
25%
to add your take on this matchup.